VỀ CÔNG TÁC CẤP TIỀN TRỢ CẤP CỐ ĐỊNH ĐẶC BIỆT.(特別定額給付金事業について)

最終更新日 2020年10月6日

情報発信元 人事・法制課

PAGE-ID:9180

KHÁI QUÁT TIỀN TRỢ CẤP CỐ ĐỊNH ĐẶC BIỆT

Thực hiện công tác cấp tiền trợ cấp cố định đặc biệt để tiến hành hỗ trợ cho các gia đình, dựa trên quyết định của nhà nước.

ĐỐI TƯỢNG TRỢ CẤP(給付対象者)

Đối tượng là người có đăng ký sổ đăng ký thường chú của thành phố tính đến thời điểm ngày 27 tháng 4 năm 2020 ( năm Lệnh Hoà thứ 2 )

NGƯỜI CÓ THỂ NHẬN TRỢ CẤP(受け取ることができる人)

Chủ hộ trong gia đình thuộc đối tượng được trợ cấp là người có quyền được quyền nhận.

※Về việc nhận tiền trợ cấp của người đang lánh nạn vì lý do bạo lực từ người giám hộ, hãy liên hệ ngay với Bộ phận phúc lợi xã hội trẻ em Phòng tư vấn tổng hợp trẻ em, nuôi dạy trẻ em (Điện thoại: 0778-22-3628 )

SỐ TIỀN TRỢ CẤP.(給付額)

Trợ cấp số tiền được tính là 100.000 yên cho mỗi thành viên trong gia đình.

( ví dụ: trường hợp gia đình có 5 thành viên: 5 người × 100.00 yên = 500.000 yên)

GIẤY ĐĂNG KÝ(申請書)

Đã gửi đến địa chỉ chủ hộ các hộ gia đình vào ngày 11 tháng 5.

PHƯƠNG PHÁP ĐĂNG KÝ(申請方法)

Sau khi nhận được hướng dẫn hãy đọc kỹ nội dung và nộp đơn đăng ký qua đường bưu điện.

Vui lòng nộp đơn đăng ký qua đường bưu điện để phòng tránh sự lây lan của virrut corona chủng mới.

NGÀY BẮT ĐẦU TRỢ CẤP(給付開始日)

Thành phố phát tiền trợ cấp từ ngày 15 tháng 5.

PHƯƠNG PHÁP TRỢ CẤP(給付方法)

Tiền trợ cấp sẽ được thanh toán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản chính chủ của người đăng ký.

GIẢI ĐÁP THÔNG TIN(問い合わせ先)

Giải đáp thông tin liên quan đến tiền trợ cấp cố định đặc biệt hãy liên hệ đến số điện thoại:

・0778-42-7313

( Thời gian tiếp nhận: từ 8h30 sáng đến 5h30 chiều )

情報発信元

総務部 人事・法制課

受付時間月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)